วันที่ 18 เมษายน 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด มาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 26 มีนาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด มาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 14 มีนาคม 2561
   การขายทอดตลาดรถยนต์สหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 รถยนต์เอนกประสงค์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ หมายเลขทะเบียน กค 7268 วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 12 มีนาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด มาศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
   วันที่ 12 มีนาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด มาศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
   วันที่ 5 มีนาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด มาศึกษาดูงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
   วันที่ 5 มีนาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด มาศึกษาดูงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 18 มกราคม 2561
   นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบเงินสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 21 ธันวาคม 2560
   การส่งมอบงานของคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ชุดที่ 56
   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
>> ภาพกิจกรรมทั้งหมด <<